Wznawianie i ustalanie granic nieruchomości

Zajmujemy się wznawianiem i ustalaniem granic nieruchomości. Działamy z dużą starannością i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Zapewniamy pełną dokumentację procesu, co pozwala na uniknięcie potencjalnych problemów prawnych w przyszłości.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

Co należy wiedzieć o wznawianiu i ustalaniu granic nieruchomości?

Wznowienie granic działki to proces, który polega na odtworzeniu na terenie znaków granicznych, które zostały wcześniej ustalone i zatwierdzone. Procedurę tę przeprowadza się w sytuacji, gdy znaki te uległy zniszczeniu lub przemieszczeniu czy też zanikły. Ustalenie przebiegu granic ma natomiast na celu precyzyjne określenie linii granicznej między nieruchomościami. Jest ono konieczne w przypadku, gdy granice te nie są jasno określone lub są sporne. Obie procedury mają duże znaczenie z punktu widzenia prawidłowego rozwoju inwestycji budowlanych. Ponadto pozwalają uniknąć konfliktów sąsiedzkich.

wytyczone granice działki