Pomiary powykonawcze obiektów budowlanych

Geodezyjne pomiary powykonawcze obiektów budowlanych przeprowadza się po zakończeniu budowy danego obiektu. Mają one na celu zebranie aktualnych danych dotyczących przestrzennego rozmieszczenia budynków oraz takich elementów zagospodarowania działki, jak wjazdy czy parkingi. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów sporządzana jest dokumentacja geodezyjna.

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy inwestor musi zgłosić obiekt do geodezyjnej inwentaryzacji  w ciągu 30 dni od zakończenia prac budowlanych, lub przed zakopaniem uzbrojenia podziemnego.

 

Jakie są główne rodzaje pomiarów powykonawczych?

Wyróżnia się 2 podstawowe rodzaje pomiarów powykonawczych:

  • pomiary bieżące – dotyczą obiektów, które w trakcie budowy muszą zostać zasypane, między innymi wodociągów, sieci gazowej czy sieci kanalizacyjnej.
  • pomiary końcowe – obejmują obiekty budowlane po zakończeniu ich budowy oraz ukształtowanie pionowe powierzchni terenu, które uległo zmianie podczas budowy.

wykonywanie pomiarów powykonawczych