Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych

Zapewniamy geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych. Obsługujemy między innymi inwestycje w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, a także przedsięwzięcia związane z budową dróg, ulic czy też wiaduktów. Działamy rzetelnie i sprawnie, bazując na fachowej wiedzy i bardzo dobrej znajomości aktualnie obowiązujących przepisów.

Zakres przeprowadzanych prac ustalamy indywidualnie z każdym inwestorem.

Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych może obejmować takie czynności, jak:

  • założenie i pomiar osnowy realizacyjnej,
  • wyznaczenie granic terenu budowy,
  • wytyczanie głównych osi obiektów budowlanych,
  • założenie roboczych znaków wysokościowych, 
  • sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
  • badanie przemieszczeń i odkształceń.

Gwarantujemy indywidualne podejście do Klienta i atrakcyjne warunki współpracy.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego i do skorzystania z naszej oferty!

urządzenie do niwelacji terenu