Mapy do celów projektowych

Sporządzamy mapy do celów projektowych. Wszystkie nasze opracowania są dokładne, rzetelne i spełniają wszystkie wymogi prawne. Gwarantujemy sprawne przeprowadzenie prac. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji.

 

Czym są mapy do celów projektowych i jakie informacje powinny one zawierać?

Mapy do celów projektowych stanowią nieodłączny element każdej inwestycji budowlanej. Są one niezbędne do prawidłowego zaplanowania i wykonania projektu budowlanego. Z map do celów projektowych korzystają architekci, inżynierowie, projektanci, a także osoby prywatne, które planują budowę domu lub innej nieruchomości. Sporządzenie mapy projektowej polega na dokładnym odwzorowaniu terenu, na którym planowane są prace budowlane. Opracowanie to przygotowywane jest w oparciu o mapę zasadniczą.

Mapa do celów projektowych powinna zawierać szereg istotnych informacji. Przede wszystkim, powinna precyzyjnie odwzorowywać ukształtowanie terenu, w tym jego wysokości i nachylenia. Musi uwzględniać także informacje o istniejących na nim obiektach i urządzeniach, takich jak budynki, drogi, sieci uzbrojenia terenu, drzewa, czy linie energetyczne. Ważne są również informacje o granicach działki, jej powierzchni i kształcie.

mapy do celów projektowych