Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Przeprowadzamy gleboznawczą klasyfikację gruntów.

Nasza oferta obejmuje:

  • zmianę oznaczeń w ewidencji gruntów i budynków, danych EGiB, użytków;
  • klasyfikację gruntów zalesionych;
  • klasyfikację gruntów, w przypadku których zmienił się sposób użytkowania;
  • klasyfikację gruntów zmeliorowanych i zrekultywowanych;
  • aktualizację użytków gruntowych (np. B na Br/R, Lz na LzIV, Lzr);

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pozostajemy do Twojej dyspozycji.

 

Na czym polega gleboznawcza klasyfikacja gruntów?

Klasyfikacja gruntów opiera się na badaniu próbek gleby, które są analizowane pod kątem różnych parametrów, takich jak skład mineralny, zawartość substancji organicznych, wilgotność, pH, czy struktura. Na podstawie tych danych, grunty są przypisywane do odpowiednich klas, co pozwala na ich optymalne wykorzystanie. Dla gruntów ornych wyróżnia się 8 klas: I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI. W przypadku zaś użytków zielonych i gruntów leśnych wyróżnia się 6 klas: I, II, III, IV, V, VI.

klasyfikacja gruntów