Usługi geodezyjno-kartograficzne

Świadczymy usługi geodezyjno-kartograficzne dla klientów różnego typu.

Zajmujemy się:

  • sporządzaniem map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych;
  • podziałem nieruchomości;
  • przeprowadzaniem pomiarów inwentaryzacyjnych, pomiarów powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych, pomiarów objętości mas ziemnych, pomiarów realizacyjnych, pomiarów osiadania budynków i budowli, a także pomiarów nietypowych;
  • podziałem nieruchomości;
  • tyczeniem domów jednorodzinnych;
  • wznawianiem i ustalaniem znaków granicznych działek;
  • obsługą inwestycji budowlanych;
  • gleboznawczą klasyfikacją gruntów.

Gwarantujemy profesjonalne wykonanie powierzonych nam prac. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji odnośnie oferty.

Zapraszamy do kontaktu i do skorzystania z naszych usług!

urządzenie do podziału nieruchomości

Podziały nieruchomości

przebieg granic

Wznowienia i ustalenia przebiegu granic

mapka pomiarowa

Pomiary powykonawcze obiektów budowlanych

niwelator

Obsługa inwestycji budowlanych

mapki i granice terenu

Mapy do celów projektowych

osoba w kasku i kamizelce badająca grunt

Klasyfikacja gruntów