NIP: 821-188-77-26

Usługi Geodezyjne

Oferta

Nasze usługi to:

 • Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
 • Podziały nieruchomości, rozgraniczenia oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • Tyczenie domów jednorodzinnych, urządzeń infrastruktury technicznej oraz sieci uzbrojenia terenu
 • Wznawianie znaków granicznych działek
 • Pomiary inwentaryzacyjne
 • Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych
 • Pomiary objętości mas ziemnych
 • Obsługa inwestycji budowlanych, pomiary realizacyjne
 • Pomiary osiadań budynków i budowli
 • Inne pomiary nie typowe
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów:

 • zmiana oznaczeń w ewidencji gruntów i budynków, danych EGiB, użytków,
 • gruntów zalesionych lub takich dla których zmienił się sposób użytkowania (np. po pastwiska),
 • gruntów zmeliorowanych i zrekultywowanych,
 • aktualizacja użytków gruntowych (np. B na Br/R, Lz na LzIV, Lzr).
mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych

Podziały, wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości

Podziały, wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości

Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych

Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych

Klasyfikacja gruntów

Klasyfikacja gruntów

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.