» Usługi geodezyjne
» Podziały nieruchomości
» Tyczenie domów jednorodzinnych
» Obsługa inwestycji budowlanych
» Pomiary osiadań budynków i budowli

Pewność i niezawodność
•               ...również dla Ciebie.

Oferta
Nasze usługi geodezyjne to:
  • - Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
  • - Podziały nieruchomości, rozgraniczenia oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
  • - Tyczenie domów jednorodzinnych, urządzeń infrastruktury technicznej oraz sieci uzbrojenia terenu
  • - Wznawianie znaków granicznych działek
  • - Pomiary inwentaryzacyjne
  • - Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych
  • - Pomiary objętości mas ziemnych
  • - Obsługa inwestycji budowlanych, pomiary realizacyjne
  • - Pomiary osiadań budynków i budowli